Page 11 - Clean Import kuvasto
P. 11

MOPPIMENETELMÄT                                                                                                                     Siivousvälineet

Vikan

                                          YMPÄRISTÖMERKK                                                                                                                                                                                                                                                             I
                                                                                                                                                          II
Vikan -tarramenetelmä                                                                                                                                           MILJÖMÄRKT Vikan 24 kuivamoppi

Olemme aina asettaneet itsemme korkealle tasol-      Vikan 42 kosteamoppi                                                                                                                    Suunniteltu kuivapyyhintään kaikille koville ja ta-
le laadunvalvonnassa ja ympäristön olosuhteiden                                                                                                                                    saisille lattiapinnoille lakaisemaan pölyä ja irtolikaa.
huomioimisessa. Tämä asenne johti siihen, että      Suunniteltu kaikille koville ja tasaisille sekä vaha-                                                                                                    Materiaali: 100% polyesteri. Pesu max. 95°C.
olimme ensimmäinen alanyritys Euroopassa, joka      tuille lattiapinnoille poistamaan pölyä, pintalikaa,
oli jo vuonna 1992 sertifioitu ISO 9001:2000 laa-     bakteereja ja tahroja. Moppi mahdollistaa saman-                                                                                                      T.NRO  KOKO (L) 5
tusertifikaatilla ja jo vuonna 1998 sertifioitu ISO    aikaisesti lakaisun ja moppauksen. Materiaali: po-                                                                                                     V547140 40cm   5
14001 ympäristösertifikaatilla. www.vikan.com       lyesteriä 95%, polyamidia 5% (48% mikrokuitu).                                                                                                       V547160 60cm
                             Pesu max. 95°C.
Löydät tuotteita, joille on myönnetty pohjoismai-
den ympäristömerkki eli Joutsenmerkki ja tuot-      T.NRO  KOKO (L) 5
teita, joille Vikan antaa 500 käyttö- ja pesukerran    V549540 40cm   5
takuun.                          V549560 60cm

Öko-Tex, jotta tekstiileissä ei                          YMPÄRISTÖMERKK
esiinny haitallisia aineita
                                                                                                                                                     MILJÖMÄRKT Vikan 47 syväpuhdistusmoppi
Öko-Tex® Standard 100 on riippumaton, globaa-
listi yhtenäinen testaus- ja sertifiointijärjestelmä,   Vikan 43 kosteamoppi                                                                                                                    Suunniteltu mm. laatoitettujen lattioiden moppa-
jolla valvotaan ettei tekstiileissä esiinny haitallisia                                                                                                                                ukseen sekä tuotantoalueille, joissa on runsaasti
aineita. 15 tunnetun eurooppalaisen ja japanilaisen    Suunniteltu keskisuurille ja hyvin likaisille alueille.                                                                                                   rasvaa. Materiaali: polyesteriä 90%, polyamidia
tekstiilien tutkimus- ja testauslaitoksen muodosta-    Sopii epätasaisille pinnoille, kuten laattalattioille                                                                                                    3%, viskoosia 7% (44% mikrokuitu). Pesu max.
ma yhteenliittymällä, Kansainvälisellä Öko-Tex-lii-    ja kumisille turvalattioille. Keskisilmukat poimivat                                                                                                    95°C.
tolla on edustustot ja yhteyksiä hoitavat toimistot    raskasta likaa, leikatut silmukat imevät ja kanta-
yli 50 maassa eri puolilla maailmaa.           vat hyvin kosteutta. Materiaali: polyesteriä 83%,                                                                                                      T.NRO  KOKO (L)
                             viskoosia 17% (35% mikrokuitu). Pesu max. 95°C.                                                                                                       V548544 40cm
Euroopan kaltaisilla kohdemarkkinoille se että on
näyttöä siitä että tekstiilituotteet eivät ole haitalli- T.NRO  KOKO (L)                                                                                                                               5
sia terveydelle, on tärkeämpi tekijä, joka vaikuttaa   V549640 40cm
ostopäätöstä tekeviin kuluttajiin. Öko-Tex® Stan-     V549660 60cm   5
dard 100:n laaja levinneisyys ja ihmisten kohonnut              5
tietoisuus siitä merkitsevät sitä, että kuluttajat
vaativat nyt proaktiivisesti Öko-Tex® -merkintää.
Tekstiilin aiottu käyttötarkoitus määrittää Öko-
Tex® Standardi 100:n testit, jotka suoritetaan sen
valvomiseksi, ettei tekstiilissä esiinny haitallisia
aineita.

                                                                                                                                                                      YMPÄRISTÖMERKK

                             Vikan 31 kuiva/kosteamoppi                                                                                                                                                                                                                                         MILJÖMÄRKT

                             Suunniteltu juuri sileille pinnoille kuten vinyylilat-                                                                                                   Vikan ikkunamoppi
                             tioille. Moppi sopii niin kuivamoppaukseen kuin
                             kosteamoppaukseen. Materiaali: polyesteriä 93%,                                                                                                       Suunniteltu nopeuttamaan lasi-, peili- ja metalli-
                             polyamidia 7% (32% mikrokuitu). Pesu max. 95°C.                                                                                                       pintojen kiillotusta ja puhdistamista. Säätövartta
                                                                                                                                                           käyttäessä ergonomia ja ulottuvuus myös para-
                             T.NRO  KOKO (L)                                                                                                                      nee. Materiaali: polyesteriä 80%, polyamidia 20%
                             V547625 25cm                                                                                                                        (100% mikrokuitu). Pesu max. 95°C.
                             V547640 40cm
                             V547660 60cm     5                                                                                                                   T.NRO  KOKO (L) 5
                                        5                                                                                                                   V549125 25cm
                                        5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16