Page 4 - Clean Import kuvasto
P. 4

TUOTTEEMME

     Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme

        Hyvä yhteistyökumppani, olemme kaikki osa tätä ihanaa ja ihmeellistä planeettaamme. Meillä jokaisella
        on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten muokkaamme yhteistä maailmaamme, miten olemme vuorovai-
        kutuksessa muiden kanssa, mitä ruokaa syömme, mitä autoa ajamme ja tietysti mitä tuotteita käytämme
        siivoukseen.
        Puhtauteen nykypäivänä liittyy vahvasti mm. kestävät arvot kuten ekologisuus, taloudellisuus ja sosi-
        aalinen näkökulma. Vaikka puhtausala kärsi pitkään ajatuksesta, että ekologiset tuotteet valmistetaan
        uhraten tuotteiden tehokkuutta, tänä päivänä voimme ylpeänä tarjota teille tuotteita, joissa yhdistyvät
        korkea tehokkuus sekä ympäristöystävällisyys. Valikoimastamme löydät mm. siivousvälineet, siivousai-
        neet, siivouskoneet, jäteastiat, suojaimet ja varoitusvälineet sekä jätepussit ja paperituotteet.
        Tänä päivänä yritys- ja  ympäristötietoisuus on lisääntynyt ihmisten ja yritysten keskuudessa. Tarve ar-
        vioida mm. yritystä ja sen ympäristöjalanjälkeä on nostanut tarvetta tietää laajemmin tuotteesta ja sen
        alkuperästä. Toimimme tuotteiden valmistajana sekä virallisena Suomen maahantuojana monille kan-
        sainvälisille ja johtaville puhtausalantuotemerkeille. Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9