Page 5 - Clean Import kuvasto
P. 5

OLEMME OSA MAAILMAA

    Kestävä kehitys

      Haluamme kantaa oman kortemme kekoon. Kehitämme ja rakennamme tuotevalikoimaamme myös kes-
      tävän kehityksen näkökulmasta. Pyrimme siihen, että valikoimamme sisältää joka päivä entistä kestä-
      vämpiä tuoteratkaisuja. Tämä on haaste, jonka otamme vastaan näyttääksemme, että välitämme meidän
      kaikkien tulevaisuudestamme ja ympäristöstämme jossa elämme. Kestävä kehitys on matka aina uusiin
      oivalluksiin ja rohkeisiin tavoitteisiin. Toivomme, että tulet mukaan tälle matkalle.
      Kestävyys tarkoittaa jotain, jota voidaan loputtomasti ylläpitää. Yhteiskunnassamme on yhä tärkeämpää
      toimia kestävästi. Tämä merkitsee omien tekojen arviointia taloudellisen-, ekologisen- ja sosiaalisen toi-
      minnan kautta. Jokainen joka suuntaa itsensä ja yrityksensä kohti kestävää kehitystä, osoittaa vastuun-
      kantoa, innovatiivisuutta, kannattavuutta ja uskottavuutta tulevaisuudessa.

    Valitse kestävämmät tuotemerkit

      Tässä kolmen pilarin määritelmässä otetaan siis ympäristö, ihminen ja talous tasavertaisesti huomioon
      niin päätöksenteossa kuin toiminnassa, jotta saavutamme kestävän kehityksen mukaisen käsitteen.
      Näiden kestävämpien toimien takaa löytyy standardoituja toimia ja ohjelmia, jotta voidaan näyttää to-
      teen kestävyys. Kaikki tuotteet ja yritykset eivät pääse tässä haastavassa kehityksessä määritteeseen
      asti tai saavuta virallisia ympäristöohjelmia. Valitse siis kumppanit, jotka matkaavat jatkuvasti kohti kes-
      tävyyttä.

                                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10